Český  | English

Zdravím,

Jmenuji se Vítězslav Ureš, zkrátka Vítek, a jsem z České Republiky. Na kurzy Languages International jsem se dostal vlastně velmi šťastnou náhodou. Jelikož se chci přihlásit na doktoranský program zdejší univerzity, je k tomu potřeba úspěšně splnit test z angličtiny. Navštívil jsem dvě jazyková centra kvůli studijním materiálům, ale nikde jsem nepořídil. Až třetí škola, Languages International, mě přesvědčila svou vstřícností a ochotou, abych se u nich rovnou zapsal na kurzy angličtiny a přípravu na test, a jsem víc než rád, že jsem tak učinil.

učit se anglicky v Aucklandu

Na Languages International se mi líbí spousta věcí. Škola je rozdělena do tří neoklasickych budov, z jedné strany sousedící s prosluněným parkem, takže člověk má pocit otevřeného prostoru a není obehnán betonem jako v obvyklém univerzitním komplexu přeplněný studenty.

Angličtina na Novém Zélandu

Zde je atmosféra komornější a přístup vyučujících ke studetům individuálnější. Je příjemné vidět, že studenti jsem přicházejí s touhou se učit a vylepšovat se. Neberou studium jako přítěž a otravu. Stejné je to i u učitelů. Svou práci berou naprosto profesionálně, přesto uvolněně a ne pedantsky. Lekce se snaží naplánovat tak, aby se studenti učili, bavili se a neustále byli během lekce aktivní. Když už je řeč o studentech, velké pozitivum vidím v různorodosti národností. Není vyjímkou, že v jedné třídě narazíte na studentku z Číny, Tibetu, studenta z Německa ale i z Japonska a Koree a dalších zemí. Vedle znalosti jazyka tu člověk pozná tolik zajímavých a exotických kultur a dozví se o nich z první ruky více, než z nejlepšího dokumentu. Je příjemné vidět mezi studenty sounáležitost, ochotu si navzájem pomoc, zájem po poznaní a kamarádství.

učit se anglicky v Aucklandu

Vedle ochotných učitelů a personálu musím vyzdvihnout velmi bohatou a dobře zařízenou studijní místnost, kde se člověk může procvičovat na vyukových programech, listovat v odborných časopisech či knihách, či si vypůjčit filmy, učebnice, nebo beletrii.
Ač se považuji za zdatného znalce anglického jazyka, vyučující z Languages International mi pomohli se zaměřit na mé slabší stránky a vylepšit dosavadní úroveň pro potřeby studia na akademické půdě.

Za to jim dlužím velké díky.

Vítek

Vitek Novém Zélandu