Zdravím,

jmenuji se Vítězslav Ureš, zkrátka Vítek a jsem z České Republiky. Na kurzy Languages International jsem se dostal vlastně velmi šťastnou náhodou. Jelikož se chci přihlásit na doktorandský program zdejší univerzity, je k tomu třeba úspěšně splnit test z angličtiny. Navštívil jsem dvě jazyková centra kvůli studijním materiálům, ale nikde jsem nepořídil. Až tato třetí škola – Languages International, mne svou vstřícností a ochotou přesvědčila, abych se u nich rovnou zapsal na kurzy angličtiny s přípravou na test a jsem více než rád, že jsem tak učinil.

učit se anglicky v Aucklandu

Na Languages International se mi líbí spousta věcí. Škola je rozdělena do tří neoklasických budov. Z jedné strany sousedí s prosluněným parkem, takže člověk má pocit otevřeného prostoru – není obehnán betonem, jako v běžném univerzitním komplexu.

Angličtina na Novém Zélandu

Atmosféra je zde komornější a přístup vyučujících ke studentům individuálnější. Je příjemné vidět, že sem studenti přicházejí s cílem se učit a jazykově zlepšovat. Neberou studium jako přítěž nebo povinnost. Stejné je to i u učitelů. Svou práci vykonávají naprosto profesionálně, přesto uvolněně, tedy nikoli pedantsky. Lekce jsou tvořeny tak, aby se studenti učili i současně bavili a neustále byli během výuky aktivní.

Pokud jde o studující, velké pozitivum vidím v různorodosti jejich národností. Není výjimkou, že v jedné třídě objevíte studenta z Německa, ale i z Japonska, Číny, Tibetu, Korei a dalších zemí. Vedle znalosti jazyka jde tedy i poznání mnoha zajímavých, pro Evropana exotických, kultur. Dozví se tak o nich a o běžném životě v jejich zemi mnohé a z jiných úhlů pohledu, než nabízí klasický dokument. Z vlastní zkušenosti oceňuji kolektivní sounáležitost, ochotu si navzájem pomoci, zájem po poznaní a kamarádství.

učit se anglicky v Aucklandu

Vedle ochotných učitelů i administrativních zaměstnanců je také nutné poukázat na velmi bohatě zásobenou a dobře zařízenou studijní místnost, kde se každý může procvičovat ve výukových programech, případně vyhledat informace z odborných knih nebo časopisů, vypůjčit si filmy, učebnice, beletrii…

Ačkoli se považuji za poměrně zdatného znalce anglického jazyka, vyučující z Languages International mi svým individuálním přístupem pomohli zaměřit se na konkrétní cíle vylepšení dosavadní jazykové úrovně, a to především z hlediska mého následného studia.

Za to jim patří můj velký dík!

Vítek

Vitek Novém Zélandu