Languages International

ขอต้อนรับ คุณเข้า สู่ Languages International เราตั้งอยู่ ใ นอาคาร อันเป็นมรดกทาง ประวัติศาสตร์จำนวน 3 หลัง ที่ตั้งอยู่ทั้งภายในและรอบบริเวณ ธรรมชาติอันสวยงามของ สวนอัลเบิร์ต เมืองโอ๊คแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์ เราเสนอการกวดวิชาที่มีคุณภาพสูง พร้อมทั้ง ให้การเอาใจใส่อย่างเป็นส่วนตัวในบรรยากาศที่น่า อบอุ่น ที่จะทำให้คุณได้มีโอกาสพบปะผู้คนจากทั่วโลก การมี เพื่อนคู่เรียนที่ดี, ความรู้ที่เหมาะสม, คณะอาจารย์ที่เป็นมิตร, การดูแลจากครอบครัวชาวนิวซีแลนด์ และกิจกรรมหลังเลิกเรียนมากมาย จะช่วยสร้างความมั่นใจ ว่าคุณจะเพลิดเพลินและพอใจกับชีวิตความเป็นอยู่ พร้อมกับความสำเร็จในประเทศที่สวยงามของเรา Languages International ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีค.ศ.1978 เรา เป็นสถาบันกวดวิชาภาษาอังกฤษที่เก่าแก่ที่สุดในนิวซีแลนด์ โรงเรียนของเรามีชื่อเสียงยอด เยี่ยม ทั่วโลกในด้านคุณภาพและความเชื่อถือ พร้อมทั้ง ด้าน การดูแลเอาใจใส่นักเรียน
Languages International Auckland, an English school in New Zealand

สิ่งที่เราพร้อมเสนอให้คุณ

 • สถานที่ที่น่า เรียน
 • คณะอาจารย์ที่มีคุณภาพสูง และเป็นมิตร อาจารย์ระดับสูงของเราทุกท่านจบการศึกษาระดับปริญญาโททางสาขาภาษาศาสตร์
 • จำนวนนักเรียน ไม่เกินชั้นละ 14 คน
 • การผสมผสานระหว่าง นัก เรียน จากภาคพื้น ยุโรป เอเชีย อเมริกาใต้ ตะวันออกกลาง รัสเซีย และแปซิฟิคตอนใต้
 • ห้องเรียนที่ สะดวก สบาย ภาย ในอาคาร เก่าแก่ทาง ประวัติศาสตร์
 • หลักสูตรการเรียนที่หลากหลายให้เลือกเพื่อ อ นาคตของคุณ
 • ศูนย์การศึกษาด้วยตนเอง ที่ประกอบด้วย เครื่องอำนวยความสะดวกทาง คอมพิวเตอร์ และห้องสมุด
 • สถิติสูงสม่ำเสมอของนัก เรียน ที่สอบผ่าน
 • ห้องพักผ่อน สำหรับนักเรียน
 • อีเมล และ อินเตอร์เนต ฟรี
 • บริการรับ นักเรียนจาก สนามบิน หาก แจ้งความ ต้องการ
 • รายการกิจกรรมสังสรรค์ สำหรับนักเรียน
 • บริการ ทัศนศึกษา สุดสัปดาห์
 • บาร์บีคิว และงานเลี้ยง

ที่ปรึกษาและสำนักงานสนับสนุนการศึกษา

เรามี ที่ปรึกษาเจ้าของภาษาคอยต้อนรับคุณในวันแรก เพื่อช่วยเหลือในเรื่องการปรับตัวกับชีวิตใหม่ในนิวซีแลนด์ คุณสามารถดูรูปของที่ปรึกษาของคุณได้โดย กดที่นี่

วันแรกที่คุณมาถึง คุณจะได้รับข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรการเรียนและเครื่องอำนวยความสะดวกต่าง ๆของสถาบัน พร้อมทั้งคำแนะนำในเรื่องชีวิตการอยู่อาศัยกับครอบครัวชาวนิวซีแลนด์คุณจะได้รับการอธ ิบายถึงสิ่งที่จำเป็นเกี่ยวกับชีวิตในเมือง โอ๊คแลนด์ รวมทั้งการจัดซื้อบัตรโดยสารรถประจำทาง เรียน และการเปิดบัญชีธนาคาร พร้อมกันนี้ คุณจะได้เยี่ยมชมโรงเรียนและรอบบริเวณโรงเรียนด้ว ย

สิ่งสำคัญที่สุ ด ที่ปรึกษาของคุณพร้อมที่จะคอยตอบคำถามหรือข้อสงสัยที่คุณมี ทุกสัปดาห์

อาจารย์ผู้สอนจะมีส่วนร่วมในการศึกษาของนักเรียนเพื่อตรวจสอบความคืบหน้าอย่างสม่ำเสมอ เรามีทีมงานที่ประกอบด้วยบุคคลากรจำนวนมาก เพื่อให้แน่ใจว่านัก เรียน ทุกคน จะ ได้รับการดูแล เป็น อย่างดี

ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับวันปฐมนิเทศน์ กรุณา กดที่นี่

หลักสูตร

โรงเรียนของเราแบ่งภาคการศึกษาออกเป็น ภาคฤดูร้อน , ภาคฤดูใบไม้ร่วง , ภาคฤดูหนาว และภาคฤดูใบไม้ผลิ รายละเอียดของหลักสูตรและวันเริ่มต้นการศึกษา กดที่นี่ คุณสามารถเริ่มหลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไป วันจันทร์ใดก็ได้ เราเปิดเรียน 50 สัปดาห์ต่อปี โดยปิดเทอม 2 สัปดาห์ช่วงคริสมาสต์

เราเสนอหลักสูตรหลากหลาย อาทิเช่น ภาษาอังกฤษทั่วไป ภาษาอังกฤษสำหรับมหาวิทยาลัย ภาษาอังกฤษธุรกิจ ภาษาอังกฤษสำหรับการสอน เราเชี่ยวชาญในหลักสูตรการเตรียมตัวเพื่อการศึกษาระดับวิทยาลัย และมหาวิทยาลัย เราเตรียมพร้อมนัก เรียน ของเราสำหรับการสอบภาษาอังกฤษระดับนานาชาติ รวมถึง เคมบริดจ์ (PET, FCE, CAE, CPE, และ BEC) TOEIC, IELTS และ TOEFL นักเรียนในแต่ละชั้น จะไม่เกิน 14 คน

ภาษาอังกฤษทั่วไป General English

การเรียนเต็มเวลา (Full-time) 23 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ประกอบด้วย 20 ชั่วโมง(60- นาที ) ในห้องเรียน และ3 ชั่วโมง(60- นาที ) ในศูนย์การศึกษาด้วยตนเอง ที่มีอาจารย์ควบคุม ดูแล

การเรียนแบบไม่เต็มเวลา(Part-time) คือ 13 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ประกอบด้วย 10 ชั่วโมง(60- นาที ) ในห้องเรียน และ3 ชั่วโมง(60- นาที ) ในศูนย์การศึกษาด้วยตนเอง ที่มีอาจารย์ควบคุม ดูแล

ห้องเรียนได้รับการจัดแบ่งออกเป็น 8 ระดับชั้น ตามมาตราฐานที่นานาชาติรับรอง จากระดับเริ่มต้น จนถึงระดับสูงสุด ภาษาที่ใช้ในแต่ละระดับได้รับการควบคุมจากหลักสูตรการสอนโดยละเอียด มีหนังสือประกอบการเรียนการสอนพร้อมทั้งกิจกรรมในห้องเรียน โดยอาจารย์ผู้สอนจะช่วยให้การเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและน่า สนใจ

ตาราง เวลาเรียน

เวลาเรียนมี แตกต่างกัน โดย ทุกๆชั้นเรียนจะอยู่ช่วงระหว่าง 8.30 – 15.30 วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ นัก เรียน ทุกคนจะได้รับตารางเรียนของตนเองในวันเริ่มต้นการศึกษา

ศูนย์การศึกษา ด้วยตนเอง

ศูนย์การศึกษาที่ประกอบด้วยอุปกรณ์การศึกษาที่ทันสมัยจะช่วยให้นัก เรียน สามารถหาความรู้และข้อมูล ประกอบเพิ่มเติมตามที่ต้องการได้ ชั่วโมงการใช้ศูนย์การศึกษาจะได้รับการบันทึกในตารางเรียนประจำสัปดาห์ของ

นักเรียน และสามารถขอใช้เพิ่มเติมได้ทั้งช่วงก่อนและหลังเข้าเรียน นอกจากนี้ ก่อนเริ่มต้นหลักสูตรอาจารย์จะ สามารถช่ว ย แนะนำนักเรียน จัดแผนการเรียนส่วนตัว เพื่อ นัก เรียน แต่ละคน จะได้นำไปใช้

ประโยชน์ในอนาคตข้างหน้า

ทางเลือกในเรื่องที่พักอาศัย

เราเสนอ

 • โฮมสเตย์ Homestay การอยู่อาศัยกับครอบครัวท้องถิ่น
 • หอพักนัก เรียน
 • อพาร์ตเม้นท์

เราเลือกสรรค์ที่พักที่มีคุณภาพอย่างระมัดระวังโดยพิจารณาถึงความสะดวกเพียบพร้อมและความเอา ใ จใส่ ที่ให้แก่นัก เรียน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมและรูปภาพประกอบ กรุณา กดที่นี่

การอยู่อาศัยกับครอบครัวชาวนิวซีแลนด์

เราเลือกครอบครัวอย่างระมัดระวัง เพื่อให้แน่ใจว่าเป็นครอบครัวที่เป็นมิตร ระดับชีวิตและรูปแบบการอยู่อาศัยมีคุณภาพ และบ้านพักอยู่ในบริเวณที่ดี เรามีความภาคภูมิใจในครอบครัวที่ดูแลนักศึกษาของเราเป็นเวลานับปีมาแล้ว ชาวนิวซีแลนด์มีชื่อเสียงในด้านการดูแลและเอาใจใส่ และหากคุณพร้อมที่จะเป็นมิตร คุณจะได้รับมิตรภาพที่ยาวนาน ตลอดกาล การอยู่อาศัยกับครอบครัวท้องถิ่น จะ รวมอาหารเย็นและอาหารเช้าในช่วงวันธรรมดา และอาหารครบชุดในวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ นัก เรียน จะได้ห้องพักส่วนตัวที่สะดวกสบาย รวมถึงโต๊ะทำการบ้านดูหนังสือ หากมีนักศึกษาตั้งแต่ 2 คนหรือมากกว่านั้นในบ้านพัก นักเรียน เหล่านี้จะไม่พูดภาษาเดียวกัน นอกเสียจากเราจะได้รับการขอให้เพื่อนได้อยู่อาศัยด้วยกัน บ้านพักเหล่านี้จะอยู่ใกล้สถานีรถโดยสารและมักจะใช้เวลาเดินทาง ประมาณ 20-40 นาทีเท่านั้น

หลังเลิกเรียนและกิจกรรมวันหยุด

ที่โรงเรียน เราสนับสนุนให้นัก เรียน ตั้งใจศึกษาอย่างเต็มที่ แต่ขณะเดียวกันเราต้องการให้นัก เรียน ผ่อนคลายโดยการเข้าร่วม กิจกรรมหลังเลิกเรียนซึ่งจัดนำโดยอาจารย์ การเข้าร่วมกิจกรรมเหล่านี้ เป็นหนทางที่ดีที่สุดที่จะได้รู้จักเพื่อน ต่างหลักสูตรและต่างระดับชั้น เราจัดทัศนศึกษาทุกเสาร์-อาทิตย์ ตลอดปี โดยมีมัคคุเทศน์ที่มีประสบการณ์ สถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับการนิยมรวมถึง แหล่งน้ำแร่โรโตรัว ถ้ำไวโตโม ทะเลสาบเทาโป สถานีสกีรัวเพฮู ชายหาดโคโรมันเดล และหมู่เกาะเบย์ออฟไอแลนด์

ประกันภัย

ตามกฏหมายนัก เรียน ไม่สามารถเริ่มการศึกษาก่อนได้รับ การตรวจสอบเรื่องการประกันภัยทางสุขภาพและการเดินทาง การประกันนี้จะต้องครอบคลุมตลอดช่วงการอยู่อาศัยของนัก เรียน กับทางโรงรียน ท่านสามารถซื้อประกันสุขภาพและการเดินทางนี้ได้จากเราก่อนที่ ท่านจะมาถึงนิวซีแลนด์ หรือซื้อจากประเทศของท่านเองก็ได้ หากแต่จำเป็นต้องแสดงหลักฐานแก่ทางโรงเรียนก่อนเริ่มการศึกษา ( ชื่อ บริษัทประกันภัย เลขหมายหลักประกัน และวันหมดอายุ)

ลงทะเบียนกับเราเป็นเรื่องง่ายมาก ท่านสามารถลงทะเบียนได้โดย กดที่นี่

ลงทะเบียนกับเราเป็นเรื่องง่ายมาก
ลับไปยังหน้าหลัก


Google Maps